Privacy policy

Uw vertrouwen is fundamenteel voor de waarde van onze dienstverlening. Het beschermen van de privacy en vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens is altijd een fundamenteel principe geweest in onze relatie met u, onze klanten en kandidaten. We nemen alle redelijke maatregelen die nodig zijn om alle persoonlijke informatie die we op onze website of anderszins verzamelen te beschermen tegen misbruik, verlies, ongeoorloofde toegang, verandering of openbaarmaking. Hagoort & Partners hanteert een privacy- en veiligheidswerkwijze om de persoonlijke informatie van onze kandidaten te beschermen, evenals alle vertrouwelijke bedrijfsinformatie die onze klanten verstrekken. Deze werkwijzen worden op regelmatige basis herzien en indien nodig herzien. Persoonlijke informatie verzameld door Hagoort & Partners is informatie over een identificeerbare persoon die informatie kan bevatten zoals naam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer, financiƫle informatie, loopbaangeschiedenis, referenties, opleiding en andere inloggegevens. Bedrijfsinformatie verzameld van klanten kan zijn: organisatiestructuur, omzet, zakelijke uitdagingen en culturele notities. Alleen dergelijke klantinformatie die uitdrukkelijk door de klant is goedgekeurd, wordt gedeeld met de kandidaten. Het enige doel van het verzamelen van informatie is om het executive searchproces te vergemakkelijken en deze informatie wordt nooit voor enig ander doel gebruikt. Kandidaten en klanten worden vooraf om toestemming gevraagd om informatie te delen ten behoeve van het searchproces- op geen enkel moment wordt informatie gedeeld met een partij zonder de instemming van elke deelnemer.